SHPVeghel

Home

 Welkom op de site van de

Stichting Hart Patiënten Veghel en Omstreken


 De Hart&Vaatgroep van en voor mensen met een hart- of vaatziekte.

Sinds half januari is onze organisatie toegelaten als buitengewoon lid van de Hart&Vaatgroep.

De Hart&Vaatgroep.organiseert activiteiten die u als hart- of vaatpatiënt een steuntje in de rug geven om uw grenzen te verkennen en uw mogelijkheden ten volle te benutten. De speerpunten van het regioteam Oost-Brabant zijn lotgenotencontact, informatievoorziening, leefstijlmanagement, belangenbehartiging en voorlichting. Ook kunt u binnenkort via de beweegzoeker onze club vinden.


Ook dit jaar doet onze stichting mee aan de de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Uden Veghel.

Leden van de bank ontvangen per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 1 november tot en met zondag 13 november 2016 brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Wij vragen onze leden, die ook lid zijn van de Rabobank, om hun stem uit te brengen op onze club. Alvast hartelijk dank daarvoor.


Willen alle leden a.u.b. hun emailadres doorgeven aan de penningmeester.
Klik op deze link: mvanrijbroek@ziggo.nl 
en er wordt automatisch een mailbericht gemaakt.